نکات مهم استفاده از تایمر آبیاری قطره ای ایسنا

نکات مهم استفاده از تایمر آبیاری قطره ای – ایسنا
شیر برقی

برای روشن شدن بحث لازم است نسب خاصّ را از نسب عام یا قرابت نسبی جداگانه تعریف کنیم. نسب عرفاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفة انسان دیگر به وجود میآید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش نسب معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است، برای روشن شدن موضوع بهتر است نسب پدری و مادری را جداگانه مطرح کنیم. همچنین مطابق مادّة (1166) قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد، طفل با هریک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است، نسب قانونی خواهد داشت.به طوری که معلوم است، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص یا اشخاص دیگر، پیدایش او از نطفة ایشان است. نسب عام یا قرابت نسبی، عبارت است از علاقه و رابطة خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که در اثر تولّد یکی از آنها از دیگری یا تولّد هر دو از شخص ثالث به وجود آمده است. گروه نخست میگویند: «بر این اساس در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطّلاعات جدید پزشکی که کودک، حاصل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین میپنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر میدانستند این نشان میدهد که مبنای داوری آنها زاییدن بود، یعنی؛ زنی که کودک را زایمان میکرد، او را مادر میدانستند و قانونگذار اسلام هم این عرف را تحت هر شرایطی امضاء کرد» (محقّق داماد، مصطفی، ویژهنامه سمپوزیوم مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین). Data w᠎as c re᠎ated by ᠎GSA Conten​t Ge᠎ne᠎ra to r  DE MO​!

از این گفتارها و سخنان دیگر فقهای اسلامی در باب نسب (شهید ثانی، بیتا، 1، 463؛ فخر المحقّقین، 3، 42؛ طباطبائی، سید علی، 6، 424) فهمیده میشود، قانونگذار اسلام در مسألة نسب حقیقت و تأسیس متفاوت از تأسیس عرفی ایجاد نکرده و تنها در ولد زنا به دلیل مصالحی و بر اساس ادلّهای خاص در نسب ناشی از آن یا در بعضی از احکام مترتب بر آن تصرّف نموده است (بجنوردی، ج4، ص 44؛ فقه الصادق، ج21، ص221). همچنین دلیلی وجود ندارد که نسب به گونة مطلق (از ولد زنا)، نفی شده باشد و نفی بعضی احکام ولد زنا، ادلّة خاص دارد» (روحانی، محمّدصادق، فقه الصادق، ج21، ص221). 2- از تفریع جعل بر «خلق من الماء بشراً» استفاده میشود، همان بشر خلق شده از آب، دارای نسب است و نسب وی اعتبار و حالت تغییر یافته از آب (نطفه) است و از غیر آن نشأت نمیگیرد؛ بلکه با لحاظ منشاء خلقت بشر، نسب اعتبار و تشریع میشود. در این حالت به دلیل اینکه اسپرم قادر به نفوذ و ورود به تخمک نمیباشد به وسیلة دستگاه ویژهای یک اسپرم را وارد تخمک میکنند و لقاح به طور مصنوعی در محیط آزمایشگاه رخ میدهد و دو روز بعد از رشد جنین، آن را به داخل رحم منتقل میکنند.

در این طریق اسپرم مرد و تخمک زن را میگیرند و سپس آنها را همراه با هم وارد لولة رحم میکنند تا هم لقاح، هم رشد جنین به طور طبیعی در داخل لولة رحم انجام شود. در این روش اسپرم مرد و تخمک زن را میگیرند و در محیط آزمایشگاه در کنار یکدیگر قرار میدهند تا لقاح صورت پذیرد و سپس جنین تشکیل شده را در حالی که هنوز تکثیر سلّولی شروع نشده است به داخل لولة رحم منتقل می کنند تا رشد جنین به طور طبیعی در داخل لولة رحم انجام گیرد. استدلال این گروه در این است که روایات وارده به مواردی انصراف دارند که، رحم زن یکی از دو رکن تشکیل دهندة جنین است؛ یعنی نطفه به وسیله تخمکی که به وسیلة همین رحم تولید میشود تشکیل میشود و در فرض بحث که رحم تولید کننده و در نتیجه تشکیل دهندة نطفه نیست، بلکه جنین تنها در رحم او پرورش یافته است و نوزاد از او متولّد شده، احتیاطاً مادر تلقّی خواهد شد و این گونه فرزندان دو مادری هستند (موسوی اردبیلی، عبدالکریم، استفتای مؤسّسة رویان به شماره نامة 1316/73/2 به تاریخ 30/11/73). ظاهراً منظور این عدّه این است که، هر دو مادر واقعی و نسبی هستند، چنان که از استدلالشان بر میآید.

شیرهای برقی پنوماتیکی دارای یک بوبین می­باشند که از خاصیت مغناطیسی بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که مراحل اخذ تخمک و اسپرم از طریق مجاز انجام میگیرد. شیر برقی سیم پیچی است که در اطراف یک هسته آهنی پیچیده شده و زمانیکه جریان الکتریسته از آن عبور می کند، میدان مغناطیسی تولید کرده و باعث حرکت خطی هسته میگردد. همانطور که اشاره کردیم در مدار هایی که در آن ها سیالات جریان دارند، سلونوئید ولو ها بسیار پر کاربرد و پر استفاده هستند. تمام قوطی های روغن به یک اندازه و شکل پر می شوند و این عمل پس از تکمیل شدن ظرفیت شان متوقف می شود. به عبارت ساده تر می توان گفت که سولونوئید به تمام قطعات سیم پیچ مفتولی با خاصیت الکترومغناطیسی گفته می شود. کاربرد شیر برقب در تمام فرایندهای صنعتی از جمله: تصفیه خانه ها ، کارخانجات ، نیروگاهها، پتروشیمی ها ، پالایشگاهها، سیستم های تهویه مطبوع ، فرایندهای هسته ای و خطوط انتقال سیال می باشد. این دست از شیرها روی خطوط لوله نصب شده، به کمک سلونوئید، شیر جریان سیال را کنترل می کنند. شیرهای برقی در سیستمهای پنوماتیک و هیدرولیک مایع، برای کنترل سیلندرها، موتورهای سیال یا شیرهای صنعتی بزرگتر استفاده میشوند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.