منتظر سایر آموزش های ما باشید! (14)

منتظر بقیه تدریس های ما‌درها باشید!
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

براین اساس به وسیلهی مقدار نمودن پیچ تنظیم، فعالیت نمودن کنتاکتها را می توان تغییر و تحول داد. وظیفهی تعادل حرارتی دستگاه را به عهده دارد. Conte nt h​as  been g​en erated by GSA​ C᠎ontent  Generator DEMO​.

خروجی دستگاه هرچیزی را می تواند انقطاع و وصل کند، خروجی دستگاه از خویش برقی ارائه نمیدهد! وضعیت مدرن و زیبای ترموستات که آن را به جهت قرار گرفتن در ادامه نشیمن منزل مطلوب می سازد.

به این معنی که وضعیت پیشین رله(باز بودن یا این که بسته بودن تیغه رله) در ادامه وضعیت تازه آن اثر گذاری دارد. و با اعتنا به آن تصمیم به گشوده یا این که بسته نمودن تیغه میگیرد.

هنگامی جریان الکتریسیته به رله وصل میگردد کمی روغن در ادامه درون آن جا به جا میگردد. اعتنا همین گونه تایمر دوچندان نمیباشد و آب و هوای محفظه بر بر روی آن اثر گذاری میگذارد.

اگر شما هر نوع سوالی در ادامه ارتباط با چه جایی و طرز به کارگیری از ترموستات سه رله دارید، می توانید با ما‌درها در ادامه برگه وب تماس بگیرید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.