ساخت سردخانه میوه چیست

ساخت سردخانه میوه چیست – سردخانه گوشت مرغ و ماهی

[JBLArticle]کانکس یک یا چندین اتاقک ساخت سردخانه میوه پیشساخته است،که در کنار هم قرار گرفته اند و بنایی قابل حمل و جابجایی می باشد ساخت سردخانه میوه ک ه مهمترین دلیل استفاده زیاد از آن همان قابلیت جابجایی و استفاده از آن در هر مکانی می باشد.کانکس ها به دو گروه ثابت و چرخدار تقسیم می شود که کاربردهای متفاوتی باهم داشته و از ساندویچ پانل ساخته می شوند.بیشترین کاربرد آنها در مکان هایی است که امکان ساخت و ساز وجود ندارد.کانکس ها شامل چندین قسمت هستند که در ساخت کانکس ساخت سردخانه میوه نقش مهم و اساسی دارند.اجزاء اصلی آن:دیوار پیش ساخته، ورق گالوانیزه و پروفیل است.این سازهها قابل حمل و جا به جا کردن هستند.و در مواقعی که امکان ساخت بناهای سنتی نیست،از کانکس استفاده میکنیم. ازآنجاکه، براي خنك كردن هر مترمکعب از حجم هواي سردخانه بهاندازۀ يك درجۀ سانتیگراد، بهطور متوسط حدود Btu25000 انرژي لازم است و به علت حساس بودن كار؛ در صورت قطع ناگهاني برق، برق اضطراري بايد بلافاصله برقرار شود.ساخت سردخانه میوه کانکس یک یا چندین اتاقک پیشساخته است،که در کنار هم قرار گرفته اند و بنایی قابل حمل و جابجایی می باشد که مهمترین دلیل استفاده زیاد از آن همان قابلیت جابجایی و استفاده از آن در هر مکانی می باشد.کانکس ها به دو گروه ثابت و چرخدار تقسیم می شود که کاربردهای متفاوتی باهم داشته و از ساندویچ پانل ساخته می شوند.بیشترین  ساخت سردخانه میوه کاربرد آنها در مکان هایی است که امکان ساخت و ساز وجود ندارد.کانکس ها شامل چندین قسمت هستند که در ساخت کانکس نقش مهم و اساسی دارند.اجزاء اصلی آن:دیوار پیش ساخته، ورق گالوانیزه و پروفیل است.این سازهها قابل  ساخت سردخانه میوهحمل و جا به جا کردن هستند.و در مواقعی که امکان ساخت بناهای سنتی نیست،از کانکس استفاده میکنیم. ازآنجاکه، براي خنك كردن هر مترمکعب از حجم هواي سردخانه بهاندازۀ يك درجۀ سانتیگراد، ساخت سردخانه میوه بهطور متوسط حدود Btu25000 انرژي لازم است و به علت حساس بودن كار؛ در صورت قطع ناگهاني برق، برق اضطراري بايد بلافاصله برقرار شود.  This conte nt h as been generat​ed ​by GSA​ C​onte​nt​ G​ener᠎ator D​em ov​ersion!

سردخانه هایی که ساخت سردخانه میوه برای رستوران ها تاسیس میشوند و جزئی از تجهیزات رستوران می باشند عمدتاً کوچک و کم حجم میباشند. از سردخانه کانتینری زیر صفری عمدتاً جهت نگهداری بلند مدت مواد غذایی ساخت سردخانه میوه بر روی شناورها و سکوهای نفتی استفاد ساخت سردخانه میوهه میشود. ابتدا دو شاخه تیرآهن به صورت موازی،و با فاصله در کنار یکدیگر قرار میگیرند،بنای اصلی کانکس بر روی این دو تیر آهن سوار خواهد شد.در کانکسهای با ارتفاع زیاد جنس این  ساخت سردخانه میوهتیرآهن باید به صورتی باشد،که توان تحمل وزن زیاد سازه را داشته باشد. روی تخته، کف پوش قرار می گیرد و ظاهری زیبا به نمای داخلی کانکس می دهد. جهت پوشش کف کانکس از تخته های چند لایه ای استفاده می شود که ضخامت آنها ساخت سردخانه میوه متفاوت است. این در حالیست که برای نگهداری های طولانی مدت از نمونه زیر صفر بکارگیری می کنند. در انبار های با درجه حرارت زیر صفر درجه کالاهای انجمادی فاسد شدنی  ساخت سردخانه میوهاز جمله گوشت ، کره ، مواد پروتئینی ، مرغ ، ماهی و … ᠎Article was g​en erated with t​he  help of GSA Con te᠎nt Generator Demov​ersion .

در صورت عادی کانکسها به صورت ساخت سردخانه میوه: آماده و در کارخانه و با دستگاه های پیشرفته تولید میشوند.اما گاهی اوقات به دلیل شرایط بسیار بد راه و صعبالعبور بودن مسیر امکان انتقال کانکس آماده وجود ندارد،در این  ساخت سردخانه میوه صورت مواد مصرفی در کانکس به محل انتقال پیدا میکند.و در آنجا کانکس ساخت ساخت سردخانه میوه ه خواهد شد.بعد از توضیحات کامل در ارتباط با انواع کانکس نوبت به توضیح مراحل ساخت کانکس میرسد. در مرحله سوم بعد از ساخت اسکلت و بنای اصلی نوبت به اجرای جزییاتی مثل:رنگ آمیزی سازه، نصب در، پنجره و … پس از “برآورد نیاز” و بدست آوردن ابعاد کابین و دمای ساخت سردخانه میوه  مطلوب آن، مرحله “محاسبه هزینه ساخت” آغاز می شود. پس از نصب ساندویچ پانل ها و درزگیری کامل آن ، تجهیزات برودتی لازم را نصب می کنیم که شامل اواپراتورها ، کندانسور هاساخت سردخانه میوه کمپرسور و فن های خنک کننده می باشد. پس از آماده سازی  ساخت سردخانه میوهکامل اتاق ، باید تجهیزات سرمایشی لازم را نصب کنید که شامل موتور سرماساز ، اواپراتور و کندانسور، فن های خنک کننده و تابلو برق و …

اگر قرار باشد که از سوله سردخانه ای برای دمای زیر صفر درجه استفاده شود باید طراحی سردخانه هم با آن مطابقت داشته باشد و چنانچه از سردخانه های بالای صفر درجه برای اینگونه موارد استفاده گردد، فشار ساخت سردخانه میوه وارده به کمپرسورهای سرد کننده موجب خسارت خواهد شد؛ چرا که کمپرسورها مجبورند با توان بالاتری کار کرده و زودتر فرسوده می شوند. در مرحله اول ساخت کانکس به یک برنامه ریزی و خرید مواد اولیه با کیفیت نیاز است.ابتدا باید نوع کاربرد کانکس مشخص شود تا مواد اولیه ساخت آن با توجه به شرایط انتخاب گردد.ثبت سفارش اولین قدم برای ساخت و تولید کانکس است.در این مرحله ابتدا پس از تماس خریدار،مشاورین با بررسی در خواست و نیاز اصلی مصرف کننده ابعاد و امکانات کانکس و نوع مواد به کار رفته در آن را جویا می شوند.سپس این موارد در پیش فاکتور رسمی ثبت میشود، و برآورد هزینه انجام میگیرد،و قیمت نهایی کانکس به مشتری اعلام خواهد شد. در جدول زیر پارامترهای مهمی که میبایست در بحث برآورد هزینه های سردخانه در نظر گرفته شود، آورده شده است.

قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه ارزان,ساخت سردخانه با ساندویچ

ساخت سردخانه میوه قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه ارزان,ساخت سردخانه با ساندویچ پانل[JBLArticle]کانکس یک یا چندین اتاقک پیشساخته است،که در کنار هم قرار گرفته اند و بنایی قابل حمل و جابجایی می باشد ساخت سردخانه میوه که مهمترین دلیل استفاده زیاد از آن همان قابلیت جابجای ساخت سردخانه میوه ی و استفاده از آن در هر مکانی می باشد.کانکس ها به دو گروه ثابت و چرخدار تقسیم می شود که کاربردهای متفاوتی باهم داشته و از ساندویچ پانل ساخته می شوند.بیشترین کاربرد آنها در مکان هایی است که امکان ساخت و ساز وجود ندارد.کانکس ها شامل چندین قسمت هستند که در ساخت کانکس نقش مهم و اساسی دارند.اجزاء اصلی ساخت سردخانه میوه آن:دیوار پیش ساخته، ورق گالوانیزه و پروفیل است.این سازهها قابل حمل و جا به جا کردن هستند.و در مواقعی که امکان ساخت بناهای سنتی نیست،از کانکس استفاده میکنیم. ازآنجاکه، براي خنك كردن هر مترمکعب ساخت سردخانه میوه از حجم هواي سردخانه بهاندازۀ يك درجۀ سانتیگراد، بهطور متوسط حدود Btu25000 انرژي لازم است و به علت حساس بودن كار؛ در صورت قطع ناگهاني برق، برق اضطراري بايد بلافاصله برقرار شود.[JBLArticle]قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه ارزان قیمت,ساخت سردخانه کوچک ساخت سردخانه میوهکانکس یک یا چندین اتاقک پیشساخته است،که در کنار هم قرار گرفته اند و بنایی قابل حمل و جابجایی می باشد که مهمترین دلیل استفاده زیاد از آن همان قابلیت جابجایی و استفاده از آن در هر مکانی می باشد.کانکس ها  ساخت سردخانه میوه به دو گروه ثابت و چرخدار تقسیم می شود که کاربردهای متفاوتی باهم داشته و از ساندویچ پانل ساخته می شوند.بیشترین کاربرد آنها در مکان هایی است که امکان ساخت و ساز وجود ندارد.کانکس ها شامل چندین قسمت هستند که در ساخت کانکس نقش مهم و اساسی دارند.اجزاء اصلی آن:دیوار پیش ساخته، ورق گالوانیزه و پروفیل است ساخت سردخانه میوه.این سازهها قابل حمل و جا به جا کردن هستند.و در مواقعی که امکان ساخت بناهای سنتی نیست،از کانکس استفاده میکنیم. ازآنجاکه، براي خنك كردن هر مترمکعب از حجم هواي سردخانه بهاندازۀ يك درجۀ سانتیگراد،ساخت سردخانه میوه  بهطور متوسط حدود Btu25000 انرژي لازم است و به علت حساس بودن كار؛ در صورت قطع ناگهاني برق، برق اضطراري بايد بلافاصله برقرار شود.[JBLArticle]ساخت سردخانه با ساندویچ پانل,نحوه ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه ارزان[JBLArticle]سردخانه زیر صفر چیست – سردخانه گوشت مرغ و ماهی ساخت سردخانه میوه ساخت سردخانه کوچک, ساخت سردخانه کوچک, ساخت سردخانه صنعتی, ساخت سردخانه با ساندویچ پانل, ساخت سردخانه زیر صفر, ساخت سردخانه ارزان, ساخت سردخانه ارزان قیمت, ساخت سردخانه بالای صفر, ن ساخت سردخانه میوه حوه ساخت سردخانه بالای صفر, قیمت ساخت سردخانه بالای صفر

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.